Kontaktperson

Vores kontaktpersonforløb er skræddersyet efter sagsbehandlerens og kommunernes vurdering af den unges behov.

I vores kontaktpersonforløb bliver den unge individuelt vurderet med henblik på at afklare den pågældende unges konkrete behov. Vi tager højde for den unges udviklingsniveau, og vurderer herefter den optimale indsats. På den måde sikrer vi, at den unges behov bliver mødt på den bedste og mest professionelle måde.

Young successful women colleagues discuss joint project, coaching at table

For os er relationen mellem kontaktpersonen og den unge bærende for det socialpædagogiske udviklingsarbejde. Derfor vægter vi matchet mellem den unge og kontaktpersonen højt, da dette giver det bedste fundament for udvikling.

Vores kontaktpersoner udgøres af et stærkt og fagligt team, der har mange års erfaring i arbejdet med unge. Vi brænder for vores arbejde med de unges udvikling og glæder os sammen over at gøre en forskel. Vores kontaktpersoner er pædagogisk uddannede, professionelle inden for pleje- og aflastningsområdet samt mentor- og coachuddannede støttekontaktpersoner.

 

Vi har en bred vifte af eksterne samarbejdspartnere inden for misbrug, afvænning, kost og ernæring, motion mv. Dette sikrer, at vi i alle henseender kan tilbyde den optimale løsning – for vi går ikke på kompromis med kvaliteten.

four cheerful multicultural schoolkids smiling while running in schoolyard

Helhedsorienteret arbejde med inddragelse af netværk

Hos MENSK arbejder vi helhedsorienteret. Det betyder dels at vi bestræber os på at se hele den unge, dels at inddrage hele den unges netværk. Dette er en erkendelse af, at succesrige resultater ofte skabes i samarbejde med den unges netværk. Det giver derfor mening at inddrage alle de kontaktflader, den unge er i berøring med i sin hverdag: Familie, skole og netværket generelt. Det handler om, at vi udnytter og udvikler de ressourcer, som allerede findes hos den unge, den unges familie og netværk. 

 

Vores opgave består i, at støtte de unge og familierne med at håndtere deres udfordringer samt anvende og udvikle deres ressourcer men henblik på at skabe et godt ungdoms- og familieliv.

Vores fokus er fremadrettet, og for os handler det om at få den unge på rette sti.

Aktør i eget liv

Vi møder den unge lige dér, hvor han/hun befinder sig i livet. Vi bruger og lærer af fortiden, men arbejder for nutiden og fremtiden.

 

Det gør vi ved at stille krav og forventninger til den unge. I bund og grund handler det om, at den unge selv foretager ændringerne. Den unge skal dermed selv være med til at definere forandringerne og tage ejerskab over dem. Dermed lægges fundamentet for at bryde et uhensigtsmæssigt mønster og skabe en varig ændring, som også holder, når den tætte kontakt mellem den unge og kontaktpersonen ophører.

Kort og godt, så gør vi det, der skal til for at målet indfries.

Fordele ved et kontaktpersonforløb