Screening

I dette forløb klarlægger vi eventuelle udfordringer, som borgerne måtte have, inden de sendes ud i et længere forløb.

Efter dette korte forløb kan sagsbehandleren meget bedre vurdere, hvad der skal til for at nå målet. Vores tilbagemeldinger afdækker både borgerens ressourcer og behov for støtte, så sagsbehandleren har det bedst mulige udgangspunkt, for tilrettelæggelse af indsatsen.

Woman chatting with young handicapped guy outdoors

Et screeningsforløb vil typisk vare fire uger. Sagsbehandleren modtager en afsluttende rapport.

Hos MENSK vil vi et skridt tættere på. Med vores erfaring og drive vil vi sikre, at borgeren finder det rette spor. Vi har forståelse for de involveredes ståsted og møder alle dér, hvor netop de befinder sig i livet. Med indlevelse, lydhørhed, motivation og rummelighed støtter vi op om, at den rette sti findes igen.

Hos MENSK ønsker vi at skabe effekt ved at gå lige til kernen af de udfordringer, som afholder borgeren fra at komme i trivsel.

Vi vurderer situationen ud fra følgende

Efter endt Screeningsforløb vil det være muligt at forsætte i MENSK Skolefastholdelse eller MENSK Kontaktperson.