Afløsning

Hvad tilbyder vi?

Afløsning kan iværksættes i situationer, hvor pårørende der bor sammen med en eller flere personer der har et nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau i en sådan grad, at det skaber udfordringer i dagligdagen der påvirker trivslen negativt, f.eks. i en familie med flere børn.

 

Støtten kan f.eks. inkludere praktisk hjælp ifm. aflevering og afhentning i institution, støtte i dagligdags situationer som kan være svære for både barnet/børnene og forældrene at navigere i, til at give forældre mulighed for at deltage i aktiviteter med deres andre børn og lignende.

Vi sigter altid efter at skabe positiv udvikling

Formålet med indsatsen er at øge den generelle trivsel i familien og støtte forældrene ved at tilbyde en kombination af praktisk støtte og redskaber til selv at varetage hverdagen og familielivet på sigt.

 

Forløbene er individuelt tilrettelagt, for bedst muligt at kunne imødekomme og arbejde med de relevante udfordringer i den pågældende familie.