Socialpædagogisk bistand

Vi tilbyder støtte til træning af ADL-aktiviteter til borgere, som er udfordrede grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale udfordringer.

MENSK tilbyder individuelt tilrettelagte forløb, som har til formål at hjælpe borgerne med op træne evnen til at klare ADL-funktioner, som de er udfordrede på, som følge af et betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problematikker.

Happy family with two kids indoor at home playing together

Vi har fokus på at understøtte og udvikle den enkelte borgers evne til at varetage dagligdags opgaver, på trods af udfordringer.

Hjælp til selvhjælp

Vi har mangeårig erfaring med støtte og motivation af borgere med nedsat funktionsniveau og sociale problemer. Vores forløb har alle det til fælles, at vi forsøger at skabe en indsats som skal understøtte og fastholde en positiv udvikling. Dette bevirker at vi kan skabe en langvarig effekt og give borgerne redskaberne til selv at håndtere opgaverne fremadrettet.

 

Formålet med forløbet vil derfor altid være at understøtte udviklingen af borgerens evner og ressourcer, med henblik på at pågældende på sigt, selv vil kunne varetage opgaverne uden støtte og på egen præmisser.

A new family member

Indsatsen kan f.eks. indeholde