Støttet og overvåget samvær

Hvad tilbyder vi?

Positiv kontakt og samvær er grundlæggende elementer, i at bevare relationen mellem børn/unge og forældre som de ikke bor sammen med. MENSK tilbyder forløb både til støttet samvær og overvåget samvær, som har til hensigt at understøtte og udvikle relationen og kontakten mellem barnet og forældrene, eller mhp. at sikre at samværet med en eller begge forældre ikke påvirker barnets udvikling og sundhed negativt.

A handicapped down syndrome boy with his mother indoors baking.
Mixed family playing with board game together at the table

Støttet samvær

Støttet samvær har til formål at støtte forældrene og barnet i at udvikle en hensigtsmæssig kontakt og relation. Konsulenten arbejder derfor i høj grad med forældrene, ved at guide, vejlede, yde rådgivning og give feedback på samværet.

 

Efter ønske fra sagsbehandler kan der udarbejdes samværsbeskrivelser.

Overvåget samvær

Overvåget samvær har til formål at støtte barnet/den unge i at fastholde relationen til den ene eller begge forældre, i situationer hvor der er risiko for at kontakten kan påvirke barnets/den unges udvikling og sundhed negativt, hvis ikke der er en neutral person til stedet, som kan sikre hensigtsmæssig kontakt.

 

Der udarbejdes faste samværsbeskrivelser/observationsrapporter under alle forløb.