Fastholdelse i folkeskolen

Vores opgave er at finde og afhjælpe årsagen til fraværet, så skolegangen kan genoptages eller fastholdes. Dette forløb er skræddersyet til forvaltninger, der arbejder med unges fastholdelse i grundskolen.

I MENSK mener vi, at den unge har ret til en god overgang fra teenagelivet til voksenlivet. For mange af de unge kan denne overgang være svær. Det kan der være mange årsager til. Vores veluddannede Konsulenter hjælper med at gøre denne overgang håndterbar. Vi arbejder på, at den unge i videst muligt omfang skal lære selv at imødekomme sine udfordringer – også når det gælder fravær i skolen. Vores primære fokusområde er altid skole, uddannelse og fremtid.

High school young student writing to notebook in class lecture

Vi motiverer og giver de fornødne værktøjer, så den unge kan overkomme sine udfordringer og genoptage sin skolegang.

Primære fokusområder

For at et tiltag skal virke, behøver det hverken at være dyrt eller langvarigt, men det er en forudsætning, at der sættes ind på det rigtige tidspunkt. MENSK søger at sikre, at de frafaldstruede unge forbliver i skolen. Med stor drivkraft giver vi den unge motivation og værktøjer, så fokus kan fastholdes fremadrettet. Vores mål er, at den unge selv magter denne opgave på sigt.

Faglig tilgang

Vi arbejder ud fra principperne i Integrated Children’s System (ICS) og sørger altid for at komme hele vejen rundt om den unges udfordringer. Derfor inddrager vi den unges familie samt eventuelle omgangskreds.

four cheerful multicultural schoolkids smiling while running in schoolyard

Det gør mensk

Vi støtter den unge med at passe sin skole. Skolefastholdelsesforløbet er skræddersyet til de unge, hvor fraværet er langsomt stigende eller frafaldstruende. Vores Konsulenter hjælper de unge afsted i skole.

 

Vores Konsulenter arbejder med den unge ved at spørge ind og belyse eventuelle udfordringer, som den unge måtte have.