Familiebehandling

Individuelt tilrettelagt forløb, som inddrager hele familien og hjælper til bedre trivsel hos både børn og forældre.

MENSK tilbyder praktisk, konkret og relevant støtte og vejledning i hjemmet, da vi tror på, at der skal sættes ind dér, hvor udfordringerne opstår og kommer til udtryk. På samme måde skal løsningerne implementeres dér, hvor der er brug for dem og i øjenhøjde med forældre og børn. Vi støtter familien i at etablere rammer for familielivet, få skabt overblik og den fornødne struktur med henblik på at få familielivet til at fungere. Det gør vi f.eks. ved at arbejde med grænsesætning, konkrete aftaler og udarbejdelse af et uge-skema.

Familiebehandling tilbydes også som en del af en forebyggende indsats. 

Happy family with two kids indoor at home playing together

Vi tilbyder praktisk, konkret og relevant støtte og vejledning i hjemmet.

Vi er tilgængelige uden for almindelig arbejdstid og planlægger støtten, således at det er muligt for familiemedlemmerne at passe skole og arbejde. For os er det vigtigt, at barnet/børnene er i centrum, og at forældrene støttes til at samarbejde om at få barnet/børnene i trivsel – også selvom forældrene ikke bor sammen.

Mixed family playing with board game together at the table

Faglig tilgang

Vi bruger ICS-metoden, når vi belyser sagerne og arbejder med barnet/børnene og familien. Vi tager også udgangspunkt i ICS-trekanten, når vi udarbejder dokumentation for vores arbejde i børne- og familiesager.

 

Vi arbejder helheds- og procesorienteret. Dette betyder, at vi møder barnet som et helt menneske og bestræber os på at inddrage hele barnets netværk: Familie, skole, SFO mv., mens vi samtidig tager udgangspunkt i de problemstillinger, som fylder lige nu. Vi støtter familien i at håndtere deres udfordringer samt at anvende og udvikle deres ressourcer rettet mod et godt børne- og familieliv. Familiebehandleren kan være behjælpelig med at vurdere, hvorvidt barnet/børnene har behov for ekstra støtte f.eks. i form af terapi, skolestøtte mv., og sørge for samarbejde med de relevante parter omkring dette.

Vi støtter familien i at få skabt overblik og den fornødne struktur, der skal til for at få familielivet til at fungere.

Fokuspunkter

Det handler om, at vi udnytter og udvikler de ressourcer, som allerede findes hos familien og netværket.

PARALLELFORLØB

I familier præget af et højt konfliktniveau eller komplekse udfordringer kan det være svært for barnet/børnene i familien at få en stemme og blive inddraget som en del af løsningen. Det vil vi gøre op med.

 

I MENSK har vi god erfaring med at køre parallelforløb, hvor der både er en familiebehandler på familien og en kontaktperson på barnet eller hvert af børnene.

 

Vi oplever, at kombinationen med en familiebehandler og en/to kontakperson(er) understøtter familien godt som helhed. Det giver barnet eller børnene i familien en fortrolig voksen, som kan støtte op om processen og hjælpe med, at barnets stemme høres.

A new family member

Vi tilbyder